vrijdag 17 september 2010

De Onbeweegbare Leeuw (5)

De vijfde post al die ik moet wijten aan de onwrikbaarheid van BDW. En dit keer ligt het er boterdik op. Na de mislukte eerste pogingen op een compromis, is het even stilgevallen. Di Rupo heeft een tiental dagen enig contact met BDW vermeden om dan toch terug in de ratrace te springen al blijkt dat een slechte beslissing.

Er werd gesproken over een deadline en over een 8-tal weken van onderhandelingen. Er zijn zelfs geruchten dat er een akkoord was rond de financiering van Brussel de splitsing van B-H-V, al blijven geruchten geruchten. Waar het wel misging is bij het verschil dat N-VA en vooral BDW dan, aan de persmicro andere beweringen doet dan de beloftes die hij aan Di Rupo maakte. De eerder genoemde 8 weken werd voor de camera al 4 weken. Waarom? Mogelijk om zijn radicale achterban blij te houden. Mogelijk een nieuw manoeuvre in de verrottingsstrategie. Di Rupo liet al weten witheet te zijn van dit soort onderhandelingstactieken. Ze verwijten BDW dat hij zich niet aan beloften houdt.Waarop Bart De Wever zijn eeuwenoud verhaal van 'klare wijn schenken' weer bovenhaalt. Dat terwijl hij zelf zegt dat het niet essentieel is te weten hoe lang tot de deadline. Om er een schepje bovenop te doen, haalt hij weer uit met zware termen waarmee hij er enkel op uit is om Franstalig België te beschuldigen van alle problemen. DeMotte (PS) blijft thans optimistisch en zegt ons dat de spanningen normaal zijn tijdens zulke onderhandelingen.

Compromissen vermijden

Het Vlaams-nationalisme en compromissen met Wallonië zijn net zoveel als een analfabeet te overtuigen om te lezen. Dat lukt niet. De gehele Vlaemsche beweging vertrekt vanuit een standpunt dat enkel draait om het versterken van Vlaanderen zonder daarbij toe te geven aan Waalse wil. Als je met die attitude een staatshervorming moet onderhandelen, weet je natuurlijk al waar het op uitdraait. Soms lijkt het wel alsof ze niet eens geven om hun eigen centen, zolang de Walen er maar geen krijgen. Want winstgevend is het separatisme niet en ook de kostprijs van een decentralisatie loopt hoger op dan we durven denken. 

Jan Peumans en zijn scheve kaak

Ook een lopend vuurtje is het probleem waarmee Peumans te maken kreeg. Bij een bezoekje aan een ijssalon kreeg hij enkele rake klappen van een Waalse dertiger die, zo zei Peumans, vond dat hij niets in Wallonië te zoeken had. De lokale politie zou de zaak hebben willen laten passeren maar Peumans heeft er in Luik dan toch een rechtszaak van gemaakt. Een blauwe plek op de slaap, koppijn en een scheve kaak is wat een doktersverslag bevestigen.

De andere kant van het verhaal gaat over een militant van Action Fouronnaise die Jan Peumans hoort zeggen dat mensen van Action Fouronnaise idioten zijn waarop hij, militant-zijnde, ging vragen waarom hij zo'n dingen zei. Dit ontaarde in een woordenwisseling maar geweld is er niet gebruikt, zegt Robert Liebens.

Hoe dan ook, geweld gebruiken is fout.Wat echter ook fout is, is hoe snel dit door 'den Vlaemsche mensch' als typerend gedrag beschreven wordt, alsof de Franstaligen elke dag Vlamingen staan te bevechten. Daarbij is het nogal hypocriet voor Peumans om hier zo'n heisa over te beginnen terwijl hij zelf menig wat klop uitdeelde bij de VMO en Voorpost. Maar we zijn het al langer van rechts gewend om niet in eigen boezem te willen kijken.

Tot dusver is alles weer geblokkeerd en de Vlaamse en Waalse burgers worden verder tegen elkaar opgehitst...

Bronnen:
De Morgen: N-VA en PS spreken weer oorlogstaal
De Morgen: Opiniestuk Walter Pauli - Gezever met De Wever
De Standaard: Open oorlog tussen PS en N-VA
De Standaard: DeMotte relativeert spanningen
HBVL: "Ik Peumans aangevallen?"

woensdag 15 september 2010

'Oh nee, mijnheer Pastoor!' (3)

"Ik heb een kuisvrouw en 't is niet om alleen te kuisen", zei een priester uit mijn dorp eens. Een geestelijk man, geliefd door zijn volgelingen, al nam hij het niet zo nauw met celibaat.

Ik weet niet wat jullie ervan vinden maar ik vind dat super. Er zijn trouwens genoeg dorpspriesters die het celibaat gewoon onzin vinden en achter kant en hoek hun evolutionaire driften loslaten. En maar beter zo. Een priester die seksueel niet gefrustreerd hoeft rond te lopen, hoeft ook geen koorknaapjes lastig te vallen.

Celibaat...

Volgens een onderzoek van La Dernière Heure vindt ongeveer 9 op 10 Belgen dat een priester een seksuele relatie mag hebben en zelfs trouwen. En het blijft niet bij de gewone mens in de straat. Ook politici spreken zich uit tegen de misselijkmakende gang van zaken omtrent pedofilie. Meer en meer mensen zien in dat het nodig is om de Kerk als instituut aan te pakken en dan vooral in plaats van Centra te gaan oprichten zich beginnen focussen op voorkomen. En dat in de eerste plaats door de afschaffing van het celibaat.

Maar daar stopt het niet. Stefaan de Clerck zegt ook dat deze wankele staat een ideaal scharniermoment is om de Kerk terug te brengen naar zijn lekenstatus. Opdat geloof en religie terug een zaak wordt die vanuit de lekengemeenschap komt. Weg met de autoritaire structuren en met de gehele wirwar en onzin van het huidige Instituut. (DeMorgen: Beeldenstorm tegen Léonard)

En alsof de gewone mens in de straat en de politici nog niet genoeg zijn, zijn er dus ook priesters uit de onderste lagen van de Kerkelijke hiërarchie die zich kwaad maken. Petities doen de ronde en die priesters vragen meer actie en reactie vanuit Rome. Ze zijn het beu dat de religie lijdt onder een doofpotcultuur omhooggehouden door de autoriteiten.

Of er iets gaat veranderen, is maar zeer de vraag. Met ultraconservatief Léonard als aartsbisschop en helemaal bovenaan de nog conservatievere Benedictus, durf ik daar aan te twijfelen.

Een interessant opiniestuk omtrent het Celibaat vind je op DeWereldMorgen.be

dinsdag 14 september 2010

Belgieuh! (4)

Deze morgen op de radio werd ik blij verrast met het liedje 'Welkom in  België' van Flip Kowlier en Uman. Twee heren die er na Clouseau destijds, niet blij van worden te denken dat België zal splitsen. Andere emoties laaiden op na een tal van artikels...

Stilstand regeert het politieke land, alweer. De PS lijkt het te hebben opgegeven, N-VA blijft doen alsof ze echt willen meewerken aan een akkoord, SP.a en Groen! staan aan de kantlijn te wachten op het fluitje van de scheidsrechter en de rest dwaalt maar wat rond.


Stilstand

Iedereen wacht, niets beweegt

De Standaard laat ons met bovenstaand artikel weten dat er wederom niets beweegt in de politiek. Alles ligt lam. N-VA zou, met zijn strategogroep, een final offer hebben willen voorschotelen. De PS lijkt het te hebben opgegeven.  Althans zo lijkt het als je 'Al 10 dagen geen contact meer tussen Di Rupo en De Wever' op DeMorgen leest.

Het ziet er slecht uit, al zijn we dat ondertussen wel al gewend. Wederom bewijst de particratie dat het vasthouden van koppige ideologiën weinig zin heeft.

Tussen die berichten door, stuitte ik op een stukje van Bert Anciaux. Niet bepaald mijn favoriete politicus aan 'linkerzijde' maar soit.


Bert Anciaux: "De socialisten realiseerden alle staatshervormingen."

Tussen zijn gatlikkerij aan het adres van de SP.a door, lees je toch wel wat rake punten. Zoals de beschamende manier waarop Bart De Wever Vlaming zijn afschildert als Anti-Waal. Of hoe Belgisch ingesteld zijn gelijk is aan landsverraad, althans Vlaams verraad. Onder de noemer van een beter volk worden deze clichés tot vervelens toe herhaald. En dat is een slechte tendens voor zowel de linkerzijde als de rechterzijde, voor zowel Flamingant als Belgicist. SP.a, althans de ideologie achter SP.a zou inderdaad moeten gericht zijn op een sterke sociale zekerheid en daarbij een gelijkwaardige maatschappij die dit ondersteunt.

Buiten die opmerkingen blijft Anciaux voor mij één van de vergiftigingen die SP.a van die eigenlijke ideologie heeft doen afwijken. Zijn opportunistische salonideeën zijn niet aan mij besteed en ik denk dat dat wel geldt voor een heel grote bende aan kiezers.

UPDATE: Zonet gelezen: Di Rupo en BDW praten weer! (De Redactie)

Blijkbaar is er ondertussen weer contact geweest en zouden we tegen het einde van de week weer wat beweging kunnen zien...

'Oh nee, mijnheer Pastoor!' (2)

Bij mijn bladerronde door de gazetten, kwam ik vandaag weer een zondvloed aan artikels over de zaak Vangeluwhe tegen. Gisteren heb ik het gehad over Secularisme, vandaag zal ik eens mijn gepeperde mening over het hele zooitje doen...

De Standaard: Vangeluwhe vertrok onder druk uit abdij

Onder druk van andere bisschoppen, waaronder aartsbisschop Léonard alsook met een lichte druk van de patergemeenschap zelf, is Vangeluwhe vertrokken uit de abdij. Het is momenteel niet geweten waar hij zich nu bevindt. Binnen- of buitenland.

"Nochtans loopt naar hem bij het parket van Brugge nog steeds een informatieonderzoek. Maar dat betekent niet dat de voormalige bisschop het land niet mag verlaten, zegt de Brugse procureur Jean-Marie Berkvens." - De Standaard. Dat betekent dus dat onze pedobisschop aan de andere kant van de wereldbol zou kunnen zitten, mogelijk op zoek naar een verstopplaats en daar kunnen we wettelijk gezien niets tegen doen. Wat gebeurt er dan wel?

Het centrum...


De Morgen: De lauwe preek van Leonard

Bonny, Harpigny en Léonard, misschien wel het olijke trio, hebben hun mening voluit gedeeld. Ze vinden het niet kunnen hoe Vangeluwhe omgaat met de zaak en zelf zijn ze voorstander van een laïcering door Vangeluwhe zelf. Léonard wist trouwens te zeggen dat hij verontwaardigd was in de weinge mate waarmee Vangeluwhe besefte wat hij aangericht had.

Buiten de grote woorden die duidelijk erop gericht zijn een pleister aan de gelovige gemeenschap aan te bieden, doen ze maar weinig vind ik. Behalve dan een centrum oprichten. Een centrum voor erkenning, heling en verzoening. Dus ze verkrachten en misbruiken kinderen om ze daarna op te vangen in een warm, Katholiek helingscentrum. Ben ik de enige die daarin niet veel heils zie? Wat proberen ze hiermee te zeggen? 'We zullen zorgen dat de slachtoffers opgevangen worden' terwijl de boodschap toch duidelijk is: 'We zullen de pedo's in ons instituut harder aanpakken.' Voor mij komt dit centrum over als een afleidingsprocedure. Ze laten iedereen één kant uitkijken en terwijl blijven ze zelf hun zaakjes achter de schermen regelen en we weten allemaal op wat dat uitdraait. Wie gaat nu eens eindelijk klare taal spreken en Vangeluwhe op zijn plaats zetten en daarnaast ook eens zorgen dat in de toekomst zulke personen ook zonder pardon bestraft zullen worden?

De Paus!

De Morgen: "De Paus gaat Vangeluwhe berechten."
De Redactie: "Paus straft Vangeluwhe voorlopig niet."

Harpigny meent te weten dat de Paus Vangeluwhe zal berechten. Hij beweert ook dat de Paus inziet dat er werk nodig is aan de structuren van het instituut. Ook beklaagt hij de daden van Danneels en geeft zelfs toe dat ze te laf geweest zijn om schuld te bekennen als instituut.

De Redactie daarentegen laat weten - dankzij de woordvoerder van het Vaticaan, Federico Lombardi - dat er buiten zijn ontslag als Bisschop en zijn verbod op openbare diensten als priester, geen verdere maatregelen te wachten staan. De Paus zou te snel het eerste ontslag hebben aanvaard. Wel zou de Paus het idee van een Centrum en de daarbijhorende transparantie steunen.

Alweer worden we naar één kant gewezen. Harpigny & Co. zijn er dus echt wel op uit om ons hoop te geven terwijl er achter de schermen gewoon niets gebeurd. De zaak Vangeluwhe hoort al lang thuis in de handen van het gerecht. Maar wat voor vuil zou daarmee nog naar buiten komen? Dat is de vrees van 'het Instituut'.

Deheer Torfs Rik


Opiniestuk Rik Torfs


Rik Torfs ontleed de nieuwste ontwikkelingen in 4 elementen:

1. R. Torfs gelooft in het centrum als het getrokken zal worden door onafhankelijke, geloofwaardige personen. Het zal ook alleen slagen als politiek, gerecht, kerk en zorgsector met duidelijke afspraken op een vlotte manier kan samenwerken. Politiek en samenwerken in één zin is een gedurfde uitspraak dezer dagen. Maar onder die voorwaarden zou zo'n centrum misschien wel een goede stap kunnen zijn.

2. Onafhankelijkheid en transparantie. Twee concepten die vanuit het Vaticaan niet zo graag gehoord zullen zijn, maar Bonny sprak over hoe de dossiers in deze zaak op een transparante wijze behandeld moeten worden door onafhankelijken. Zeker als je de doofpotcultuur en vastgeroeste machtsstructuren van de Kerk bekijkt.

3. Wat met Vangeluwhe is het derde punt. Het 'olijke trio' liet weten dat er voorlopig niets verder tegen Vangeluwhe ondernomen wordt. De Paus moet dat beslissen. Ik deel Rik Torfs' mening wanneer hij zegt: 'Maar is een straf van de paus dan wel de juiste weg? Als kerkjurist blijf ik het betreuren dat pausen zo oppermachtig zijn dat ze ook verjaarde misdrijven straffeloos mogen bestraffen. Zoiets druist in tegen de elementaire beginselen van de rechtsstaat. Bovendien mist de paus geloofwaardigheid wanneer hij over seksueel misbruik spreekt. Te vaak schreef hij het toe aan de decadente tijdsgeest en aan individuele ontsporingen.' Alleen geeft hij aan dat Vangeluwhe best zelf zijn laïcering aanvraagt terwijl ik vind dat hij die kans al lang gehad heeft en het gerecht gewoon moet ingrijpen.

4. Rik Torfs geeft aan dat de Kerk en zijn commissie veel te laat zijn met alles. Hij betreurt het hoe alle macht in één hand ligt. De structuren zijn mede de oorzaak van het misbruik.

Een propere analyse van dhr. Torfs, al vind ik hem nog altijd te vriendelijk, maar dat kunnen we hem niet te hard kwalijk nemen, toch?

Op brood en mayonaise (2): De opinie van Lieven de Cauter

Na mijn eigen stukje over gevangenen, las ik vandaag een interessant opiniestuk met betrekking tot gevangenen wereldwijd. Een zeer openhartig stuk van Lieven de Cauter, filosoof:

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/09/13/de-wereld-na-911-verdedig-de-mensen-die-niemand-wil-verdedigen

maandag 13 september 2010

'Oh nee, mijnheer Pastoor!'

Vangeluwhe, Danneels, Adriaenssens, Operatie Kelk, ... Regisseurs hebben hun handen vol aan dit materiaal. In mum van tijd kunnen ze een spannend misdaaddrama hiermee op poten zetten. 

Maar tot we 'Operatie Kelk' op het cinemascherm zien, blijft het een ernstige zaak die tussen alle politieke problemen in, wel wat aandacht verdient. Zeker van een antitheïst zoals ik. Naast een regering en politieke akkoorden is er nog een concept dat België mist. Zelfs Turkije is er sterker in. Secularisme.

De seculiere maatschappij

"Secularisme is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij." - Wikipedia

De scheiding tussen kerk en staat, zeg maar. In onze Westerse wereld is dat in heel veel gevallen al zo. Althans werkt secularisme ook in niveau's. België wordt gezien als een seculier land maar toch erkennen we kerkelijk recht en toch hebben we een openbaar onderwijssysteem waarin religies hun stempel mogen doordrukken. En in deze pijnlijke tijden zien we maar al te vaak hoe vaak de Kerk als instituut een positie heeft die al lang voorbij de seculiere gedachte is. Wanneer een gerechtsonderzoek moet worden stopgezet omdat ze bewijsmateriaal bij elkaar sprokkelen, dan mogen we ons toch wel vragen stellen bij het 'Belgische secularisme'.

Verjaring is een term die ook veel opduikt. 'Geestelijken' die zedenfeiten plegen zijn na 10 jaar gerust want dan verjaart hun zaak al. Die gecombineerd met het constante verstoppertje dat ze spelen is een vrijkaart voor de 'geestelijken' om die zedenfeiten te plegen. Het debat over die verjaringstermijn is het nieuwe gespreksonderwerp.

Polls tonen duidelijk dat de mensen die termijn willen zien verlengen, maar ik vraag me dan weer af waarom er een termijn moet zijn? Hebben 'geestelijken' niet zelf gekozen voor een celibatair leven? Alsook voor het rolmodel en de voorbeeldfunctie die samengaat met hun jobomschrijving. Weg met die verjaringstermijn! Ik vraag me vaak af hoe het had gegaan met Dutroux als die priester was. Nu nog hoor je mensen zeggen "Die Dutroux zit niet in de gevangenis, die zit op hotel!". In het geval van onze bisschop is dat wel heel erg letterlijk.

"Meestal sturen we zo'n gevallen naar het buitenland." las ik ergens. De Kerk stuurt dus zijn zedencriminelen naar het buitenland om daar zich te verstoppen en mogelijk zelfs verder te gaan met hun ziekelijke bestaan. Want, zo gaat het verhaal, hem ontslaan en terug bij de 'gewone mens' zetten is toch zo'n harde straf... Hoe is zoiets in godsnaam (no pun intended) mogelijk? De man misbruikt kinderen en ze gaan bespreken of hij nog wel bisschop mag blijven. Komaan zeg. Alsof dat nog niet genoeg is, houdt dhr. Vangeluwhe zijn recht op pensioen wat voor hem zou uitdraaien op €2500 per maand. Ongeacht zijn keuze om ontslag te nemen.

We zitten hier dus met seculier land waarin mensen op kosten van de staat en de belastingbetaler gratis mogen wonen, hoog verloond zijn en daarenboven nog kunnen profiteren van een sterk pensioen. Daartussendoor genieten ze dan nog van een soort morele superioriteit alsook van een soort immuniteit. De arme bisschop toch?!

Hoe durft de kerk en bepaalde media dan nog oproepen tot kalmte? En hoe we het vanuit zijn standpunt moeten bekijken. Als ze Dutroux niet hadden opgepakt en ze hadden hem terug vrijgesteld of verborgen in een klooster, dan werden letterlijk gebouwen vernietigd en moorden gepleegd om bij hem te komen. Een geestelijke pedofiel is toch ook nog altijd een pedofiel?

Berouwshow

http://deredactie.be/.../100913priester

Buiten de "verontschuldigingen" die we kregen, blijven we zitten met het gevoel dat we criminaliteit van die aard moeten slikken omdat het een persoon is beschermd door een 'heilig instituut'. In het bovenstaande artikel hebben we nog zo'n geval waarbij het duidelijk is in hoeverre de Kerk zich boven de staat acht.

Nu moet ik toch ook wel iets bekennen. Stiekem, diep vanbinnen maar met alle respect en medeleven voor de slachtoffers, ben ik blij dat deze molen aan het draaien is. Ten eerste worden heel wat pedofielen ontmaskerd en ten tweede wordt het fenomeen 'religie en zijn instituten' nog eens herbekeken. Nog meer gewicht in de kritiekbalans van iemand die de wereld liever ziet als er geen religies op ronddwaalden. Noem me een verlichtingsfundamentalist maar welk nut heeft het openbaar beleven en tolereren van religies nog?

We zitten met zedencriminelen in religies waar het celibaat geldt. Homofoben, extremisten, terroristen, racisten en ander gespuis is wat er uit zo'n religieuze kweekpoel voortkomt. Het is heus niet alleen de Christelijke kerk die we moeten bekijken, neen. Mensen kennen mij als iemand die elke vorm van islamofobie tegengaat. Islamofobie of de angst voor islamisering is een onverantwoorde Westerse denkwijze die hand in hand gaat met het soort politiek dat ooit in totalitaire regimes duizenden mensenlevens kostte. Een ander concept dat ik even wil duidelijk maken voor ik verder ga met 'religionbashing', is antitheïsme.

"Antitheïsten zijn van mening dat theïsme schadelijk is voor de theïst zelf, de maatschappij, de politiek, enzovoort en dat theïsme bestreden moet worden om deze schade te beperken." - Wikipedia. Het gaat hier dus ook werkelijk over de religie, het theïsme. Mensen geloven wat ze willen en doen in privésfeer daarmee wat ze willen. Er zijn genoeg antitheïsten die weliswaar gelovig of spiritueel zijn. Atheïsme of het gebrek aan een geloof in een god, is geen voorwaarde van het antitheïsme. Het gaat hem vooral om de werking van de organisaties die een geloof uitdragen en er een gehele maatschappelijke context aangeven.

De andere schuldigen.

http://deredactie.be/...Diplomaat_SaudiArabie


In bovenstaand artikel zien we maar weer eens een voorbeeld van de negatieve impact van religie. Homoseksuelen horen in veel, om niet te zeggen alle, religies niet thuis. Sommige religies, jong en onbezonnen, gaan hierin zelfs zo ver dat ze homoseksuelen liever dood zien. Ook zien we dat religie vaak misbruik maakt van de armere gelovigen. Ze recruteren ze om te gebruiken in een strijd tegen ongelovigen. Christendom heeft zijn kruistochten gehad. De Islam heeft zijn moslimextremisme. In Hinduïsme vermoorden mensen hun kinderen om ze verliefd worden op iemand uit een lagere kaste. Joden brachtten het zionisme op deze wereld. Iets waaronder de Palestijnen nu te lijden hebben. Over het Boeddhisme weet ik daarentegen maar weinig slechts te zeggen behalve dan dat het net als de andere religies net zozeer een opgedrongen levensstijl is. Ik heb het daarmee over het echte Boeddhisme, als religie. Niet wat Hollywood ervan maakte met hun zenboeddhisme of de filosofische strekking die men soms koppelt aan het Boeddhisme.

We zien duidelijk hoe die problemen ontstaan en hoe ze kunnen aangepakt worden. Duidelijk secularisme. Beperk de openbare invloed die een religie heeft. Hou instituten in een privésfeer. En laat iedereen in zijn eigen waarde en keuzes. Zo vermijd je niet alleen een hele hoop problemen maar ga je ook tegen dat er in een maatschappij geruziet wordt over wie wat met zijn religie mag doen. Daarboven krijg je dan als staatsautoriteit ook meteen een sterker platform om de religieuzen aan te onderwerpen. Geen bisschoppen die zich mogen verstoppen en enkel een ontslag riskeren omdat ze kinderen misbruikten. Geen openbare stenigingen van overspelige vrouwen. Geen mannen die de strop krijgen omdat ze homoseksueel geboren zijn.

Ik sluit af met een interessant artikel over de huidige politieke status waarin Turkije zich bevindt. Ze maken duidelijk veel vooruitgang naar de EU toe, maar de vrees bestaat dat het secularisme ten koste staat... http://deredactie.be/...Turkije_grondwet

vrijdag 10 september 2010

Belgieuh! (3)

Ik herinner me nog hoe mijn pa zei: "We moeten gewoon van die Walen af. Splitsen en dan zijn we er vanaf." Waarop mijn grootvader, die lang in Franstalig België heeft gewerkt, antwoordde: "Ach jong, den tijd van de Franse bazen is al lang over, zaag zo niet."

Dat gesprek is nu al 10 jaar oud en nog steeds blijven partijen, media en separatisten zagen en klagen over de Franstalige Belgen. Ikzelf heb altijd tegen de fameuze taalgrens gewoond. Liet ik een scheet, ze roken het in Waremme of Oreye. Desondanks de vele pogingen in het onderwijs is mijn Frans slecht. Ik ben vaak in het Franstalige gedeelte van België geweest. Mijn ouders gingen er wekelijks winkelen en regelmatig zagen we jongeren uit Waremme of Oreye door ons kleine dorpje fietsen. Maar ik kan met veel gemak zeggen dat we nooit last hebben gehad ermee. Geen zogenaamde 'verfransing' van het dorpje. Ok, als tieners lachten we wel eens met hun. Als er dan zo'n groepje fietsers doorkwam en we hoorden ze Frans praten, begonnen we al fluisterend tegen elkaar: "'t Is ne Waal." en "Ne sale walon" op ons beste pattattenfrans. Onschuldige praat veroorzaakt door een Vlaemsche maatschappij.

België werkt niet

Het is me al vaak gevraagd maar ik zal het eens neerschrijven. Waarom ben ik zo tegen de scheiding van dit kleine land. Uit mijn vorige blogartikels zal je wel merken dat er genoeg redenen zijn om een onafhankelijk Vlaanderen niet wenselijk te vinden. Het voornaamste echter, en ik leg dat nu pas uit omdat ik een artikel heb gevonden om mijn mening bij te staan, is de sociale zekerheid.

Stap voor stap wordt onze sociale zekerheid afgebrokkeld door het separatistische Vlaams-nationalisme. Stap voor stap verliezen we onze zekerheid in een gelijk en eerlijk systeem voor pensioenen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding enzoverder. Alles wordt blootgelegd voor een rechts, kapitalistisch concurrentiesysteem waar uiteindelijk alleen de 'gewone mens' de dupe van zal zijn. Zeer interessant stukje vind je op De Wereld Morgen: 'Gevaar voor ontrafeling sociale zekerheid."

Dat België niet werkt in zijn huidige vormen, snap ik en iedereen weet dat dit te wijten is aan de halfgare verdeling die nu al in ons land te zien is. De taalgrens, wat een grap. De oplossing echter wordt altijd alleen maar gezocht in de nog verdere splitsing...

Zwitsers België?

Onlangs wist een vriend van me te overtuigen van de economische voordelen van het confederalisme zoals we dat in Zwitserland zien. Ook wist hij te garanderen dat de sociale zekerheid onaangetast zou kunnen blijven. Ik twijfel er nog ergens aan of sociale zekerheid wel echt overeind kan blijven als het uit federale handen genomen wordt maar soit.

BDW en zijn N-VA zijn voor de verkiezingen naar buiten gekomen met de belofte te willen streven naar een confederaal model zonder daarbij het einddoel, onafhankelijk Vlaanderen, uit het oog te verliezen. Hoeveel blijft daarvan nog overeind? Ik heb het al zo vaak gezegd en zal het nog maar eens herhalen: Systematisch wordt elke stap in die richting geblokkeerd onder het mom van 'De Walen begrijpen het niet' of 'Ze werken tegen'. Waarom? Omdat N-VA en de Vlaams-nationalistische beweging in België helemaal niet naar zo'n confederaal model willen maar alles langzaam aan laten verrotten.

De Franstalige kant is nog nooit zo ver uit zijn schulp gekomen met voorstellen om alsnog de staatshervorming een kans te geven maar Bart, de Bourgondische Vlaemsche peetvader, speelt liever de rol van 'Monsieur Non'. (Analyse van Dewereldmorgen.be:N-VA en zijn vette vis.)

Kinderen op straat

Een ander onderwerp dat ik er even bij wil halen is asielbeleid. Als dit te sterk verdeeld zou zijn, krijgen we zo'n slecht beleid en dat terwijl we nu al met een recordaantal asielzoekers zitten. In het rechts-liberale Vlaanderen waarvan N-VA zo droomt, is er geen plaats voor dit soort problemen. VB-mentaliteit krijgt zo weer meer opening en dat leidt tot schrijnende beelden. (De Redactie: Fedasil en plaatstekort)

donderdag 9 september 2010

Belgieuh! (2)

"België splitsen is niet mogelijk of wenselijk", José Happart. Meerdere politieke analisten, politici en criticasters proberen ons duidelijk te maken dat een onafhankelijk Vlaanderen erg moeilijk te bekomen is en zelfs als het kon, het helemaal niet wenselijk zou zijn. 

De nieuwe bemiddelaars, André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA), zijn samen gestart om met de andere partijen samen te zitten en te kijken hoe het verder kan (Artikel De Redactie). Maar intussen wordt België in het buitenland wel heel hard veroordeeld. Zo werd Leterme aan de tand gevoeld door BBC - (Artikel De Redactie) - over zijn negatieve houding ten opzichte van de Franstalige gemeenschap.

Wat ik echter niet snap, is hoe de Belgische media nu eigenlijk te werk gaat. Voor de verkiezingen werd BDW te pas en onpas opgevoerd in quizzen en interviews. Hij werd plots de kijkbuisheld en dat heeft zich in kiesresultaten vertaald. Dhr. De Wever toont zich als de onbeweegbare flamingant die hij is en hij krijgt de Zwarte Piet. Niet lang daarna zien we hem weer in een frietkot zijn leutige zelf te verkopen om hem daarna weer te tonen als 'de man die er nog in gelooft'.

BDW en zijn Vlaams-nationalisme betekende zoveel en nu braken de kranten artikels en polls en opiniestukken waarin duidelijk wordt gemaakt dat een definitieve scheiding erg negatief zal uitdraaien. Alle hoop wordt weer nieuw leven ingeblazen. En wat als de nieuwe bemiddelaars nergens komen? Wie werpen ze dan de Zwarte Piet toe? Opnieuw BDW, de Franstalige partijen, Flahaut & Pieters, wie? Het op-en-neer gevrij van de media met separatisme en dan weer het zoete gevlei met de Belgische staat is erg vervelend voor de gemiddelde kiezer. Er zijn genoeg mensen die zich maar weinig in politiek interesseren en gewoon eten wat ze aangeboden krijgen. De media lijkt hier op het menu "Vlaamse waterzooi" te zetten maar biedt in feite "Belgische mosselen" aan. Velen klagen over het gebrek aan neutraliteit in kranten maar op zulke momenten beklaag ik de halfgare pogingen tot neutraliteit. Wat gaat er nog allemaal komen voor het najaar? Ik weet het ook niet meer. Het enige dat ik wel durf zeggen is dat de mainstream media maar weinig zal bijbrengen.

dinsdag 7 september 2010

Den Vlaemsche Mensch

Ik gebruik die term zo graag. 'Vlaemsch' als in het romantische, oud-Vlaamse als term voor de zotten in dit land die menen dat een boedelscheiding heil zal brengen.

De Morgen pakte onlang uit met cijfers:

De helft van Vlaanderen vindt dat er genoeg op tafel ligt om een akkoord te kunnen sluiten. 32% vindt het nog te weinig (en dit omvat natuurlijk de N-VA en VB-achterban) en de rest zal het dus al meer dan genoeg vinden.

Di Rupo krijgt nog steun van:
74% van de Franstalige Belgen en Brusselaars;
57% van de Nederlandstalige Belgen.

De Wever krijgt nog steun van:
8% van de Franstalige Belgen;
13% van de Brusselaars;
63% van de Nederlandstalige Belgen.

Di Rupo's positie is nationaal gezien toch sterker dan die van BDW en toch meent Bartje te mogen spreken voor alle Vlamingen. Daarbij is de steun krijgen van BDW niet bepaald akkoord zijn met BDW's uiteindelijke doel, een boedelscheiding. Het is niet meer dan geloven dat er een compromis kan vallen langs zijn kant. Niet verbazend als:

57% van de Belgen hoopt op snel succes en dus een regeringsvorming;
14% van de Belgen hoopt op een splitsing;
12% van de Belgen hoopt op nieuwe verkiezingen;
10% van de Belgen hoopt op een andere oplossing;
7% van de Belgen hoopt op verrotting.

Blijkbaar zijn er dus echt mensen die deze politieke kermisparade leuk vinden en hopen dat het nog lang genoeg blijft aansmodderen tot de boedelscheiding de enige uitweg lijkt. Daarbovenop die 14% separatisten en je hebt 21% van de Belgen die geen Belg willen zijn. Ik zou toch willen weten hoeveel er daarvan Vlaming zijn.

70% van de Walen en Brusselaars en 21% van de Vlamingen vreest dat BDW bereid is de gesprekken te kelderen. Indien hij dat zou doen, zou hij toegeven aan die 21% Belgen die geen Belg willen zijn. 21% die vreest voor een andere 21%.

56% van de Vlamingen zien Milquet eerder in staat om de onderhandelingen op te blazen tegenover 8% van de Walen. Hier schiet mij even een anekdote in van een vriend die me vertelde hoe politiek geengageerd de Franstalige jongeren zijn terwijl een groot deel van de Vlamingen er meestal schouderoptrekkend 'meh' op antwoorden. En daar de Vlaamse media Milquet blijft afschilderen als Madame Non ondanks haar toch wel vlotte medewerking, zijn die cijfers niet verbazend.

Meer dan 70% van de Brusselaars en Walen vinden dat Vlaanderen niet genoeg water bij de wijn doet. Tegenover de 32% bij ons en toch faalt de preformatie onder Di Rupo, zou de Zwarte Piet dan toch bij BDW moeten liggen?

Star Wars

Uit gemakzucht quote ik een artikel uit De Morgen:
"De marge voor de onderhandelingen is niet echt groot meer", zegt Picqué na afloop van het partijbureau. "Men moet begrijpen dat nog meer toegevingen van de Franstaligen stilaan een vernedering zouden betekenen", zegt hij.
Rudy Demotte is erg boos over de berichten dat de N-VA in een Brussels restaurant nog tijdens de preformatie een gesprek met de MR zou hebben gehad. Vandaag wil de N-VA dat overigens bevestigen noch ontkennen. "Er zijn contacten, maar geen onderhandelingen", zegt de N-VA.

Demotte zegt dat dat getuigt van "politieke hypocrisie". Hij hekelt de "geheime gesprekken in een restaurant voor de bourgeoisie, waar de MR na het etentje de rekening betaalt."

Het komt uit een artikel waarin men uitlegt dat Di Rupo en de PS oproepen tot koelbloedigheid en rust om zo het nieuwe duo onderhandelaars de kans te geven er toch nog iets van te maken. Ook BDW roept tot diezelfde houding op. Alle andere partijen lijken weer optimist en hoopvol voor mogelijke akkoorden. Klinkt me in de oren als Star Wars.

BDW als The Phantom Menace die zijn Clones achter zich krijgt met de verkiezingen. De onderhandelingen daarna vastzit alsof hij een wraaknemende Sith is. Nu krijgen we dan 'the New Hope'. Zal 'the Empire' ook werkelijk terugslaan? En wie zal uiteindelijk de Jedi zijn?
 

maandag 6 september 2010

Belgieuh!

De stand van het land volgens De Morgen (Artikel). De belangrijkste elementen vond ik vooral dat ondanks onze financieel niet zo voordelige status we relatief weinig achteruit zijn gegeaan ondanks het politieke gerommel. 

Onze economie is toch sterker dan we dachten, al vreest men voor een tijdbom. Hoe harder de schulden voor de staat omhoog komen, hoe harder er gespaard wordt. Zoiets doet de consumptiemaatschappij verslappen en we weten allemaal wat dat betekent voor een economie. En ondanks de toch trage achteruitgang, blijft het politiek gerommel een doorn in het oog van de economie.

Ook wil ik even de Griekenland-critici om de oren slaan. Toen Griekenland getroffen werd door de financiële aardbeving regende het berichten uit alle landen over wie zou moeten helpen en of we ze gewoon hun plan moesten laten trekken. Velen vonden dat we door de Belgische crisis maar beter onze centen in het land hielden om te vermijden dat we op hetzelfde lot afstevenden. Enkelen vonden het dan nodig om EU-bondgenoten te helpen met als bijbedoeling te verzekeren dat ook wij zo'n hulp kunnen verwachten. Ikzelf stond er midden tussen. Laat de top 5 betalen. De algemene gezondheid van de EU wordt bepaald door zijn rijkste en zijn armste land. Hoe kleiner die kloof, hoe stabieler.

Het derde belangrijke punt vind ik toch de sterk groeiende kosten die kruipen in het overmaatste staatapparaat, de gezondheidszorg die zijn weg kwijtraakt en de duidelijke vergrijzing van het land. Alledrie problemen eigen aan het slecht verdeelde België. Het eerste is een kwestie van het afbouwen van het aantal regeringen en de hoeveelheid ambtenaren in zo'n regering. De twee anderen zijn eigen aan een sterk sociaal platform. Beide passen perfect in het plaatje van een sterke staatshervorming. En daarmee bedoel ik dus ofwel een sterk confederaal België ofwel een unitair België. Geen halfgare flamingante oplossing en al zeker niet Flamingantistan.

Money...

In tussentijd blijven we verzakken in een slechte financiële status en als de politici het eindelijk voor elkaar krijgen is daar misschien een mouw aan te passen. Al lijkt het niet alsof er gauw een oplossing van die aard zit aan te komen. De Franstalige partijen beginnen het onbeweegbare Vlaanderen beu te worden en zien de werkelijke boedelscheiding aankomen. Ondertussen zijn er maar weer eens heel wat politieke kermissen geweest, maar meer daarover later.

Hoe denken de Belgen eigenlijk over de mogelijke crisisoplossingen? (Eurobarometer) Volgens een onderzoek zijn de Belgen het meest overtuigd van een oplossing vanuit de EU. Grotere maatregelen om de crisissen van de lidstaten in goede banen te leiden. De EU-liefde is denk ik toch wel ergens te wijten aan een soort fierheid. België levert namelijk de hoofdzetel voor de EU alsook zijn eerste president. Maar hoe groot is die EU-liefde bij de 'Vlaemsche mensch'?

Vlaanderen in de EU

Hoe romantisch ook de gedachte is om als een Vlaams volkje in de EU te mogen meespelen, het blijft een zwaar risico. Goed, een staatshervorming zoals ik eerder al zei, zou nog kunnen. De Vlaamse onafhankelijke staat zoals BDW en zijn rechtse clubje dat wilt, niet.

We verliezen met onze Franstalige zuiderkant een groot deel aan investeerders en grote namen. Frans is nog altijd een wereldtaal en zoiets speelt in ons voordeel. Ook de high-tec bedrijven kloppen daar aan. Ons sterke punt blijft de haven maar dan nog is het maar de vraag of we de strenge EU-voorwaarden nog halen. En dan nog moeten we hard opboksen tegen de andere lidstaten die maar al te graag de hoofdzetel en nieuwe president willen leveren. Alsof dat nog niet genoeg is, spelen we met een onafhankelijk Vlaanderen Brussel kwijt en daarmee verliezen we meteen een andere troef. Of het de bedoeling is van radicaal liberaal-rechts in ons land om per se bij de EU te blijven is niet zo duidelijk.

Politieke kermissen

Twee nieuwe onderhandelaars zijn er ondertussen aangesteld maar er wordt hard gespeculeerd over wie er aan tafel mag komen zitten. Geruchten doen de ronde om de liberalen (Open VLD en MR(/FDF)) er terug bij te halen. Voor BDW zou het erg fijn zijn. Liberale bondgenoten (Open VLD) die hem bij elke beslissing aan het gat kwamen likken.

Maar hoe gaan ze dat klaarspelen? Ten eerste krijgen ze met MR ook Maingain erbij. En als er nu één politiek figuur is dat je in dit soort onderhandelingen kan missen als kiespijn is het den Olivier wel. En wie moet er dan nu van de tafel wegstappen? Groen!? SP.a? Zoiets lukt nooit met PS en Ecolo aan de andere kant. Daarbij zal elk Vlaams gewichtje in de schaal nodig zijn.

Hoe zal de EU trouwens reageren op een separatistische houding? Spanje en Ierland zullen eens goed met hun vuisten schudden. 

Gaat het dit keer weer uitdraaien op een pokerspel waarbij Franstalige partijen komen kijken wat ze voor zichzelf loskrijgen in ruil voor de staatshervorming? En waarbij ons Vlaemsche front zijn dikke kont zowat alles tegenhoudt? Zo'n kaartspel werkt alleen maar mee aan de verrotting en zo gaan we langzaam in ons eigen Kosovo struikelen.

Als ik een krant lees, is het De Morgen. Ja, het is een linkse gazet en neen, ze zijn niet altijd even objectief. Maar wat verwacht je dan van een krant die voortkomt uit twee kleinere socialistische krantjes? En waarom is dat zo slecht? Schrijf u in voor 't Pallieterke als je liever een extreem-rechtse gazet leest. Dat gezegd zijnde, deel ik met jullie de mening van Yves Desmet.

Op brood en mayonaise

Alsof België nog niet genoeg aan zijn spreekwoordelijke mannelijke delen heeft, is er nog de mogelijkheid dat de staat gedagvaard wordt door de Liga voor Mensenrechten. De Redactie: De Liga & Belgische Internering.

De behandeling van geinterneerden is schrijnend in de Belgische gevangenissen. Ook al roepen er zovelen dat het net een luxehotel is en dat ze mogen blij zijn dat de doodstraf niet meer bestaat. Een mens die een misdaad pleegt, moet gestraft worden maar het blijft wel nog altijd een mens en dus heeft die recht op degelijk onderdak, degelijk voedsel en de nodige faciliteiten om hem gezond te houden. Natuurlijk is het aanvallen van een cipier omdat je te weinig mayonaise krijgt, onaanvaardbaar.

Als je het artikel gelezen hebt, zul je zien dat het niet om de algemene gevangenisomgang gaat maar eerder om een duizendtal geinterneerden die ondanks hun verklaring van ontoerekeningsvatbaar, toch in een gewone gevangenis zijn beland. Elke dag tussen de gewone gevangenen is een dag zonder speciale begeleiding en dat kan volgens de Liga voor Mensenrechten niet.

Ik ga zelfs even een stap verder met jullie. Men klaagt over een gebrek aan cipiers, maar er is een veel groter gebrek in gevangenissen. Namelijk psychiaters en speciale zorgbegeleiders.

Ontoerekeningsvatbaar


"(On)toerekeningsvatbaarheid is een term die wordt gebruikt in het rechtssysteem.

Kort gezegd betekent het dat als iemand iets doet waar hij niets aan kon doen doordat de persoon bijvoorbeeld een geestelijke ziekte heeft, hij/zij een ontoerekeningsvatbaar-verklaring krijgt, hierdoor is het mogelijk dat hij/zij een kortere gevangenisstraf krijgt of helemaal geen."

Waar ik me dan vragen bij stel is hoe geestelijk gezond iemand kan zijn als hij een moord pleegt of een andere zware misdaad begaat trouwens. Iemand met een geestelijke ziekte moet gewoon naar een volledig psychiatrische instelling. Iemand zonder zo'n ziekte die toch zichzelf kan overhalen om een vreselijke daad als moord of verkrachting te begaan, kun je toch moeilijk geestelijk gezond noemen.

Daarom pleit ik voor een sterkere aanwezigheid van psychiatrie en zorgbegeleiding in 'gewone' gevangenissen. Vooral om te zorgen dat bij het verlaten van de instelling de kans op terugval te verminderen. En die zorg kan ook een tijdje na de vrijlating worden verder gezet.

Ook moet er minder focus uitgaan op het 'opsluiten' en eerder op het heropvoeden en opnieuw klaarstomen voor de maatschappij. Zoiets houdt in dat ze ook werken. Intern of extern, afhankelijk van de misdaad die ze pleegden. Ze opnieuw een gezond leefritme aanleren en hun helpen met de problemen die hun tot misdaad dreven, dat zou de opdracht van een gevangenis moeten zijn. 

De Zigeuners (2)

Na de onnodige heisa in ons kleine landje heeft ook de Franse president Sarkozy het gemunt op het Roma-volk. Dit botste tegen een hoop protest en terecht. Een minderheid "systematisch evacueren" onder de noeme "misdaadbestrijding" is toch compleet onmenselijk.

The Telegraph: Sarkozy's Roma Policy

In ons landje waren het geen Roma thans maar dat kan je in mijn vorige blogpost over 'De Zigeuners' wel nalezen. Wat me wel opviel toen ik deze morgen even een kijkje nam op Deedactie.be was dat er eindelijk een burgemeester is die eens iets nuttig zegt hierrond. Een duidelijke, transparante wetgeving is nodig met de mogelijkheid om die mensen gewoon op te vangen. Ik zou zeggen lees het zelf even: Artikel van DeRedactie.be

vrijdag 3 september 2010

De Onbeweegbare Leeuw (4)

"Eindelijk een politicus die niet terugkomt op zijn beloften." zei een Vlaams-nationalist toen hij het volgende artikel las:


De Morgen: BDW: "Ultieme voorstel niet evenwichtig."

En hij heeft een punt. Je ziet niet vaak een politicus die zijn vuist op de tafel slaat om zijn standpunt er door te jagen. Al is het niet gelukt om dat standpunt ook daadwerkelijk erdoor te krijgen, maar soit. Plus zaten we in een situatie waarin compromissen moesten worden gesloten. Op zo'n moment is het dus tijd je parcours af te stemmen op de meest gunstige oplossing. BDW is blindgestaard op de Vlaamse Leeuw en het eerste mogelijke, haalbare voorstel dat uit de bus komt, wordt weggewaaid. (De Morgen: Di-Rupo doet ultiem voorstel)

Hoe hard kan je trouwens als interim-voorzitter van een partij gaan mouwvegen? Ik heb het over Wouter Beke, de interim-voorzitter van CD&V die in elke stap rond dit voorstel alleen maar kon papegaaien wat BDW zei. En ik maar denken dat het in de CD&V na Leterme gedaan was met die rechts-liberale bendevorming.

Hoe zit het nu dan? Wel, Di Rupo heeft zijn ontslag aangeboden bij de koning. Die houdt het nog in beraad al kunnen we allemaal ergens wel al ruiken waar het op af draait. Verkiezingen. Ik verkneukel me nu al over de talloze FB-groepen waarin men oproept zijn stemplicht te verzuimen.Verkiezingen... Wat gaat dat geven? Zal de kiezer Bart afstraffen want zijn onbeweeglijkheid mag dan voor de flamingant een heldendaad zijn, de gemiddelde Vlaming is het beu om maar weer eens naar de stembus te moeten trekken. En net zoals jonge DeGucht de prijs betaalde voor zijn stekkertrekkerij zal DeWever boeten voor onbeweegbaarheid. Misschien is het mijn linkse hartje dat teveel hoopt maar de realiteit staat langs mij en we weten allemaal dat BDW zijn tsunami niet zal kunnen overdoen.

Veel te veel van de N-VA-stemmen kwamen van TV-liefhebbers die de Vlaemsche bourgondiër met zijn droge humor opgestoken kregen en die nu moeten inzien dat ze in een nest van Vlaams-nationalistische koppigheid getrokken zijn. Velen grijpen terug naar hun traditionele keuze.

Bij onze Franstalige zuiderburen zal het verhaal anders zijn. Di Rupo heeft een goede poging gedaan om werkelijk iets te doen aan de situatie. Mijn Frans is niet goed genoeg - en ja, ik schaam me daarvoor -om de Franstalige media te volgen. In hoeverre ze daar Di Rupo beschuldigen van iets, ik weet het niet. Maar mijn gevoel zegt dat ze ook daar weten dat het BDW was die de onbeweegbare politicus speelde.

Onlangs nog zei een leerkracht en persoonlijke vriend tegen me "het verbaast me hoe politiek geëngageerd de Waalse jongeren zijn." De man kwam net terug van een taalbad en had gezien hoe hard de Franstalige Belgen zich bezighouden met politiek terwijl het hier aan Nederlandstalige kant een thema is voor vergrijsde cafégangers.

"Zolang de Leeuw kan klauwen..."

woensdag 1 september 2010

De Onbeweegbare Leeuw (3)

 
 
"N-VA wil niet langer met zeven partijen onderhandelen over een staatshervorming. Volgens de partij moet preformateur Elio Di Rupo maar de moed hebben om meteen met Bart De Wever verder te onderhandelen, samen knopen door te hakken en die te verkopen aan de Franstaligen." - De Morgen

DeWever weet heel goed dat hij niets van Di Rupo aanneemt en hij maakt zelf heel duidelijk dat het gaat om zijn eisen die Di Rupo dan maar moet doorspelen aan de Franstalige partijen. Leefden wij niet in een democratie? Even alle niet-PS en niet-N-VA stemmen negeren.

Hiermee trapt hij tegen de schenen van de andere partijen. Ok, misschien gaat naloper CD&V hierin nog wel mee maar toch. Waar is mr. DeWever zijn Vlaamse eenheid nu? Die moeten zwijgen zodat hij Di Rupo in een sologevecht kan proberen te overtuigen. Als Di Rupo hierin meegaat, zal mevr. Milquet daar zeker niet tevreden mee zijn en de onderhandelingen gaan alleen maar verder dichtslippen. Gaat Di Rupo niet in op zijn voorstel, zal DeWever zijn onbeweegbaarheid alleen maar versterken.

Als zij met hun twee wel een akkoord kunnen vaststellen, wat niet meer zo'n moeite is, dan krijgen ze nog te maken met de 7 partijen en zoals ik zonet al uitlegde, zie ik niet hoe dat akkoord gemakkelijk verkocht geraakt. 

De stekker lijkt weer te worden uitgetrokken. Hoelang nog totdat BDW beseft dat hij het gedaan heeft? En ik vraag me af in hoeverre dit geen strategisch spel is. Nogmaals verkiezingen terwijl de mensen het zo al kotsbeu waren. Frontmannen in de Vlaamse beweging die oproepen tot éénzijdige besluiten. Democratie krijgt nog maar eens een klap in het gezicht.

BDW zit goed, hij kan bij het lukken en mislukken nu al zijn campagne starten. Bij het lukken wordt hij de held die het wel kon en bij het mislukken wordt hij de martelaar die aantoont dat het niet kon. 

"Kill Every Last Gay Person!"

Ugandan MP: "Kill Every Last Gay Person"

 Ugandese parlementair David Bahati, de voorstander van de anti-homo wetgeving in Uganda reageert op de internationale woede tegen die wetgeving. Hij beweert God aan zijn kant te hebben en daardoor zal zijn wetgeving terug in actie komen met de doodstraf als gevolg voor homoseksuele relaties.

Zo'n bericht 's morgens nuchter op de maag deed me eens nadenken en dus gaan we het eens hebben over gelijkheid en discriminatie...


Discriminatie, c'est quoi?

Wikipedia zegt: "Discriminatie betekent letterlijk 'het maken van onderscheid'." en "Onder discriminatie verstaat men het benadelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat zegt dat alle mensen gelijk zijn, in de weg. Discriminatie veronderstelt echter niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar ook het ontbreken van rechtvaardiging voor deze aparte behandeling.

Discriminatie kan men zien als een uiting van onverdraagzaamheid en als het in daden omzetten van vooroordelen. Dit kan als persoonlijke of als geïnstitutionaliseerde discriminatie voorkomen."

 Discriminatie is dus handelen naargelang een onderscheid tussen mensen. Racisme bijvoorbeeld is discriminatie op basis van huidskleur. En zo kennen we nog wel honderden andere vormen van discriminatie. Het begint ook al vroeg, alsof de mens ervoor gemaakt is. In school ga je sneller gepest worden als je een bril draagt of een beugel. Anders zijn dan de norm is vaak al genoeg voor mensen om iemand anders als minderwaardig te behandelen.

Bestaat er dan ook zoiets als positieve discriminatie? Neen. Discriminatie is nooit positief, er blijven altijd mensen achter. Een persoon met andere nationaliteit voortrekken omdat hij die andere nationaliteit heeft is even erg als hem achteruitduwen omwille van zo'n willekeurig label. Ik denk ook aan de ridiculiteit van een verplicht aantal vrouwen op een kieslijst of een verplicht aantal migranten op de werkvloer. Er is nood aan verantwoordelijkheid. Een bedrijf dat opzettelijk bepaalde type mensen buitenhoudt is fout bezig maar op zo'n bedrijf een verplichting opleggen komt niet ten goede aan die mensen noch aan het bedrijf. Het moet niet altijd 'het mag niet, dus we verplichten het' zijn. Verbreek de clichés en stereotypering die vele mensen achtervolgt en verspreid correcte informatie.

Iets waar ik geen officiële term voor ken en er dus zelf één voor verzin is logische discriminatie. Wat ik daarmee bedoel is dat iemand met een mening die tegenovergesteld staat aan de mening van een bepaalde groep, uitgesloten wordt van die groep. Een voorbeeld: ABVV en ik dacht ook de ACV weiger(d)en - of dat nu nog zo is, weet ik niet - lidmaatschap aan mensen die op een "Vlaams Belang"-lijst staan of lid zijn van die partij. Waarom? Vlaams Belang is gekant tegen vakbonden en dus is het ook niet logisch dat VB'ers zich bij een vakbond aansluiten. Ik weet niet hoe ik er zelf tegenover sta. Het voelt aan als tegen je kinderen zeggen 'je mag niet roken' terwijl je zelf staat te roken maar het blijft discrimineren. En als de wereld een plaats moet kunnen worden waarin iedereen gelijk is, is ook dit fenomeen uit de boze.


Vieze Walen!

Artikel 11 in de Belgische grondwet luidt: "Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden". In deze tijden waarin Vlaams-Nationalisme haast een religieuze betekenis krijgt, is het nodig om toch even aan te halen waarom Vlaams-Nationalisme thuishoort in een post over discriminatie.

Discriminatie kan ook op basis van taal. Zo zijn er gemeenten bij de Brusselse rand waarin het verboden is voor het gemeentepersoneel om iemand in het Frans verder te helpen. Onder het idee dat ze daarmee de "verfransing" tegenhouden. Onder het motto "het behouden van de Vlaamse cultuur". Hoe kan een land het toelaten om mensen enige administratieve hulp te weigeren op basis van hun taal? Dat is toch compleet absurd. Nog gekker vind ik gemeenteraadsbijeenkomsten waarin een woord Frans de bijeenkomst in ruzie doet ontaarden ondanks dat de meerderheid Franstalig is. Een beetje meer solidariteit zou wonderen doen.

Ondertussen is de Vlaams-Nationalistische beweging met hun taalwetten en discriminatie al zo ver ingesijpeld in het Vlaamse landschap dat het lijkt alsof de problemen in België alleen maar te wijten zijn aan de Franstaligen. Men denkt alleen nog maar in termen van Vlaanderen en Wallonië. België is al op palliatieve zorgen gestuurd en nochtans zou het veel makkelijker zijn als ze terug wat eengezinder zouden denken. Eén regering voor België, één land en weg met die halfgare opsplitsingen. Leer gans België fatsoenlijk Frans, Nederlands en Duits aan. Het voordeel van een drietalig, sterk verenigd België in modern Europa weegt toch met gemak op tegen een discriminerende, kleine Vlaamse staat.

Ik herinner me een discussie over het wel of niet splitsen van België en die persoon, Vlaamsgezind en dus voor een splitsing, zei: "Ach, die walen hebben een andere cultuur." Dat is toch puur een discriminerende beweging. Andere cultuur, ander land? Multiculturaliteit, multilinguïsme, multiethnisch, allemaal termen waarin iedereen wordt toegelaten zonder iemand buiten te sluiten op basis van een taal, cultuur, etniciteit, ...


België voor de Belgen

Een ander gevoelig punt in Belgische politiek zijn allochtonen. Op basis van iemands afkomst wordt er gehandeld. Een Belg mag genieten van België en zijn werking en een niet-Belg niet. Die worden eerst in asielcentra gedumpt, als ze daar dan al terecht kunnen waarna ze onderworpen worden aan een stapel papierwerk die het hun onwaarschijnlijk maakt om echt vooruit te komen. En dan nog vraagt men zich af waarom er zoveel 'illegalen' zijn. Ik vraag me af wat een mens illegaal kan maken trouwens...

Het is toch compleet absurd om iemand op basis van afkomst anders te behandelen. Omdat ik per toeval hier geboren ben, geniet ik van de werking van België. Omdat Ahmed in Iran geboren is, geniet hij niet op dezelfde hoogte van de werking van België.

Ik begrijp ook dat het economisch gezien niet voordelig is en dat het sociale vangnet alsmaar meer moet dragen doordat er vluchtelingen zijn. Maar wat sterkere solidariteit en gelijkheid is broodnodig voor het welzijn van de mens want uiteindelijk als we allemaal samen naakt op een onbekend eiland zitten en religie en politieke overtuiging niets meer bijbrengen aan je overleving, zijn we allemaal mensen.


"Gay" is not a choice

In discussie over homoseksualiteit wordt er vanalles geroepen. "Het is niet natuurlijk." Er zijn meer dan genoeg gevallen van homoseksuele dieren. Hoe kan zoiets trouwens onnatuurlijk zijn? En dan volgt het hele gebeuren over "het is een keuze" want dat is een redenering waarmee ze hun "onnatuurlijkheid" proberen aan te tonen. Dit terwijl het merendeel aan homoseksuelen duidelijk laat weten dat ze hun geaardheid al vroeg opmerkten. Dus ze zijn als het ware als homoseksueel geboren.

Maar we kunnen uren doorgaan met analyseren van pro en contra. Zelfs als het nu een onnatuurlijke keuze is, welk recht geeft dat iemand anders om het te veroordelen en mensen daarom als minderwaardig te gaan beschouwen?


Speciëwatte?

Specieisme. Een vorm van discriminatie die ongekend is en voor vele mensen ook helemaal niet belangrijk is. Het gaat namelijk over het toekennen van verschillende rechten op basis van soort wezen. Een zeer populair begrip onder de voorvechters van dierenrechten.


Natuurlijk gaat het hier niet om stemrecht voor een chimpansee of adoptierechten voor de pinguïn maar eerder om de erkenning dat niet-mensen ook levende wezens zijn en daarom dus niet als objecten behandeld mogen worden. Ik ga hier natuurlijk niet te veel over uitwijden en laat jullie hier zelf over nadenken.Gelijkheid

Welke religie, politieke overtuiging, huidskleur, afkomst, taal, ... ook de jouwe is, je bent en blijft een mens. Een deel van een groep wezens die de aarde de hunne hebben gemaakt. Jij verdient net zozeer te ademen, te leven en te eten als de volgende. En die redenering kan doorgetrokken worden doorheen alle wetten en regeltjes.